Missie en visie

Missie

Art Shelter wil helpen om de kunst- en cultuursector aan te zetten tot meer zelfstandigheid en iedereen tot een meer creatieve ingesteldheid.

De onderneming Art Shelter wil investeren in kunst- en cultuurprojecten met als doel deze bij de toeschouwer te brengen op een, voor zowel Art Shelter als de artiest, kwalitatieve en rendabele manier.

Art Shelter stelt zich tot doel de winst te herinvesteren in steeds nieuwe projecten.

Visie

Art Shelter wil investeren in kunstenaars, artistieke projecten en organisaties die in eender welke artistieke discipline willen creëren. Dit gebeurt volgens gedefinieerde criteria beschreven in een plan van aanpak.

Art Shelter staat voor kwaliteit, ethiek en fair practice zowel inhoudelijk als zakelijk en voorziet de nodige ondersteuning bij de realisaties van de projecten.